Marea taină a luptei cu materialul genetic

 Marea taină a luptei cu materialul genetic

Lupta Satanei cu materialul genetic (resturi de lanțuri ARN, adică Covid) 

Este scris în Biblie: Daniel 12:2. “Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula.”

Este scris în Biblie: Isaia 26:9. “Morţii tăi vor trăi şi trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vă, cântaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în pulbere!” (Biblia Ortodoxă, Bucureşti, 1968).

Este scris în Biblie: Ioan 5:28-29. “Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.”

Este scris în Biblie: 1 Tesaloniceni 4:16-17. “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh.”

Eliminarea resturilor de material genetic de pe Pământ are de-a face cu lupta Satanei împotriva planului lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:4-5. “Ei (cei drepţi) au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.”

Este scris în Biblie: Apocalips 21:8. “ Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Este scris în Biblie: Eclesiastul 9:5-6. “Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor, de mult au şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare... Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”


---------------------------------
---------------
 un film despre ... TRUE about COVID19
-----------
un film ....  despre Plandemie
---------------------------------

Mai citește și ... Ce-inseamna-un-test-RT-PCR
Mai citește și ... Pandemia-de-covid-nu-exista

Mai citește și ... Covid-19-nu-e-virus-ci-bacterie
Mai citește și ... Efectul-Rouleau-sau-coagularea-sangelui
Mai citește și ... Planul-e-alterarea-ADN-ului-uman

Mai citește și ... Marea-taina-a-luptei-cu-materialul-geneticComentarii