Deșteaptă-te, române ... dacă dorești un mâine.

Deșteaptă-te, române, dacă dorești un mâine.

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră guwernanții cei golani
Și nu-ți mai vinde votul pe cei 30 de bani
Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge dacoman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Curajul și dreptatea moștenite din vechime 
Și triumfător în lupte, un nume dacian.

Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine,
Cum mai stau ca brazi în munte voinici, doar câteva mii;
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,
Ca să curețe țara de cei ce-au făcut mișelii
Căci restul de bărbați, juni, tineri, ducă-se pe pustii.

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Și n-așteptați dreptatea de la niște patrihoți
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viața-n libertate ori moarte" strigăm toți.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Otrava ce vă este picurată de tradatori de frați
De jalnica udemerime și gloata lor de sloate
Și oarba neunire la Prut și la Carpați
Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați.

O țară jefuită de naziști și de putori
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fiii-și azi mână d-ajutor,
Și blastămă cu lacrămi în ochi pe orișicare,
Ce-n astfel de pericol s-ar face vânzători.

De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie și foc,
Pe cei care ne-au impus al lor ghinion sau nenoroc.

N-ajunge iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Până-n străfundul genei vor ca să o înghițim
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim.

N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm;
În Ardeal se duce adevărata bătălie 
Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm.

Români din colțurile lumii, acum ori niciodată
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri.
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată
Și porturi și pamânturi și chiar patria toată
Prin intrigă și silă, viclene uneltiri.

Preoți, luați crucea-n mână căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Pentru Hristos și țară, și pentru legământ
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ.

Comentarii